Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza, podniósł swoje zaangażowanie w Fundusz o 250 mln euro – poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie ponad 800 mln euro.

– Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów i wymusiła podjęcie niestandardowych działań. Wyjście z kryzysu potrwa wiele lat, a długoterminowe inwestycje infrastrukturalne to dobry sposób na stymulowanie gospodarek. Fundusz Trójmorza angażuje się w inwestycje na zasadach komercyjnych. Zwiększenie zasobów Funduszu pozwoli na realizację większej liczby projektów niosących długofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowania o 250 mln euro” – powiedziała podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes BGK.
Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Ini­cjatywy Trójmorza i wehikułem inwe­stycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza.
Uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów i instrumentów finansowych Unii Euro­pejskiej. Jest inicjatywą komercyjną i rynkową, która zapewni zróżnicowane możliwości inwestycyjne, a jej celem jest zarabianie i przyno­szenie zysków inwestorom. Może realizować również projekty komercyjne w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie przekraczającym 800 mln euro.
Fundusz od lutego br. ma w pełni operacyjną strukturę i działa na zasadach komercyjnych z niezależnym komitetem inwestycyjnym. Inwestorzy Funduszu wybrali profesjonalną, międzynarodową firmę pełniącą funkcję doradcy inwestycyjnego, odpowiedzialną także za zarządzanie projektami i fundraising. Jest nią Amber Infrastructure. Fundusz Trójmorza jest otwarty dla trzech typów inwestorów: inwestorów głównych (tzw. core sponsors) reprezentowanych przez banki rozwoju państw Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR) oraz prywatnych inwestorów z całego świata.